Velikost prostoru pro web u nás neřešíme

Neomezený prostor pro Vaše www

Prostor pro umístění Vašich souborů skutečně nijak neomezujeme, nemáme nastaven žádný limit.  Naši zákazníci si mohou u nás nahrát libovolné množství souborů. Neomezený prostor lze využít pouze pro soubory, které slouží k prezentaci na webu nebo zajišťují provoz www

uloziste multipoint

Zakázané aktivity

Na serverech je zakázáno , ukládat data či provádět aktivity, které alespoň částečně spadají do některé z následujících kategorií:

  • je to v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami
  • je to v rozporu s dobrými mravy
  • porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv
  • rozesílání nevyžádaných zpráv (spam)
  • přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv třetích osob
  • přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran
  • ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob